logotaptoe 2.png Nationale Taptoe

 

CONTACTPAGINA

 

BUREAU TAPTOE
Het bureau van de Nationle Taptoe is op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.30 uur.
 
Het bureau is bereikbaar per telefoon en per e-mail.
Telefoon:
073 - 6882337
e-mail:
info@nationaletaptoe.nl
 
BESTUUR
A.P.P.M. van Baal, luitenant-generaal b.d., voorzitter
 
 
 
 
 
 
 • Voormalig Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
 • Voormalig Plaatsvervangend Chef Defensiestaf
 • Voormalig Hoofdcommissaris van Politie, tevens voorzitter College van Bestuur Politieacademie.
P.J.M. Godderij, luitenant-generaal vlieger b.d., vice-voorzitter
 
 
 
 • Voormalig Directeur Generaal van de Internationale Militaire Staf van het Hoofdkwartier van de NAVO te Brussel
 • Voormalig Plaatsvervangend Chef Defensiestaf
drs. R.C.C. Bik RA
 
 
 • Directeur Finance & Control, Vestia
drs. P. de Meij MBA
 
 
 
 
Drs. M.J.E. Spapens
 
 • Commissaris van Politie Directeur Korpsstaf Nationale Politie, directie Operatiën, Den Haag
 
 • Hoofd Marketing & Communicatie Erasmus MC Rotterdam
P.J.A. van der Veer MBA MMM
 
 
 • Directeur Ahoy Rotterdam N.V.
Erelid van de Nationale Taptoe:
 
Ir. E. H. M. van Dam
 
 
 
 
 • Voormalig voorzitter en producer (1996 - 2011)
 
MANAGEMENT TEAM
Mr. M.J. van Vliet 
 
 
 • Voorzitter Management Team
W.K. Soldaat
luitenant-kolonel
 
 
 
 • Commandant Militaire Muziek Krijgsmacht
 • Internationale militaire contacten
A.H. Span
majoor
 
 
 
 • Stafdirigent Impresariaat Militaire Muziek Krijgsmacht
 • Artistiek leider, voorzitter Productieteam
K.H. Gerzon
luitenant-kolonel b.d.
 
 
 • Logistiek
 • Sponsoring
C.G. Jansen
luitenant-kolonel b.d.
 
 
 • Communicatie & Public Relations
 • Internationale contacten
F.Lemmens
luitenant-kolonel b.d.
 
 
 • Techniek
K. Leentfaar RA
Res. luitenant-kolonel b.d.
 
 
 
 • Penningmeester
BUREAU NATIONALE TAPTOE
Mevr. F.J.M. Hartsuijker-van der Leest
 
 • Office manager
Mevr. M. van Bruggen
 
 
 • Administratief Medewerkster
J.E. Matla,
adjudant b.d.
 
 • Ondersteuning logistiek
 • Contacten burgerkorpsen
J.C.P. Danckaert,
eerste-luitenant b.d.
 
 • Ondersteuning logistiek
Mr. M.J. van Vliet
 
 
 • Juridisch adviseur
WEBSITE EN MARKETING
G.J. de Rover
 
 • Vormgeving en technische realisatie website
R.M. Hartsuijker
 
 
 • Vormgeving en technische realisatie website
R.T.G. Geurts
 
 • Content website en social media
G.J.C. Woittiez
 
 • Social Media
D. Maas

 

 • Marketing en publiciteit
 
 
 
 
KAMER VAN KOOPHANDEL
De Stichting Nationale Taptoe is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 41.10.27.07
CONTACTFORMULIER

Wij vragen uw adres, e-mail en telefoonnummer om contact met u te kunnen opnemen.

Wij gaan zorgvuldig met uw informatie om. Lees in onze privacyverklaring hoe wij met uw privacy en gegevens omgaan. 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist